Rust - Afleiding is iets anders dan ontspanning - Photo by Joshua Woroniecki

Regelhulp en respijtzorg

Ook voor mantelzorg geldt de basisregel van hulpverlening: veiligheid voorop. Zorg eerst dat je zelf veilig bent, pas dan kun je anderen helpen. Een groot knelpunt voor mantelzorgers is het spanningsveld tussen goed zorgen voor de ander en zelf overeind blijven. Kies je voor jezelf, dan knaagt het van binnen dat je de ander misschien wel tekort doet. Kies je voor de ander, dan verbruik je reserves. Tijdelijk is dat natuurlijk geen probleem, daar zijn het reserves voor. Maar een te lange periode van continue druk en daarmee gepaard gaande stress is niet goed. Wat té lang is kun je alleen zelf bepalen.

Regelhulp

Weet in ieder geval dat er alternatieven zijn, je hoeft niet alles alleen te doen. De overheid en gemeentes zien ook dat mantelzorgers het soms zwaar hebben en onder druk komen te staan. Op Regelhulp.nl staat praktische informatie gebundeld. Onder het kopje ‘Ik zorg voor iemand’ staan veel tips, bijvoorbeeld over samenwerking en het organiseren van hulp. Of over de mogelijkheden om werk en mantelzorg beter te combineren. De site is van het ministerie van VWS en bevat betrouwbare informatie.

Respijtzorg

Om overbelasting te voorkomen kan vervangende zorg (respijtzorg) een optie zijn. Voor korte tijd als je bijvoorbeeld op vakantie wilt, of voor langere tijd om de totale zorgdruk te verlagen. Vervangende zorg kent verschillende vormen, zoals dagbesteding, dagverzorging en logeeropvang voor volwassenen. Meer weten? Zie onderstaand filmpje of lees meer op de site van MantelzorgNL 

Je hoeft niet alles alleen te doen